Formandens beretning 2013

Formandens beretning 2013

Da 2013 er et svært år at beskrive vil jeg starte til fakta for året.

1. Oprykninger i alm. DcH lydighed: har der været 2 stk

– Stine Roed Pallesen fra NYC til C
– Mia Andersen fra C til B

I Rally ser det noget bedre ud:

Rallyholdene har været ude i 32 starter, og fået oprykningspoint i de 30.

Fie, Lars & Tanja rykker op i Øvet Klasse i DcH.

Jesper & Maiken rykker op i Ekspert Klasse i DcH.

Susanne, Gitte og Maiken rykker op i Øvet Klasse i DKK.

Stort tillykke til Maiken for dit DM mesterskab i DKK i 13.

Der er også gode chancer for at få 2 med til DM i 2014 da både Gitte Bålkilde og Jesper ligger fint placeret til deltagelse i DM i DKK.

2. Pokaler: I vores lokalkonkurrencer har vi vundet Sommerpokalen og skal ”dele” efterårspokalen med Arden, Arden har den nu og vi skal have den til lokalkonkurrencen i Hobro.
3. Afholdte kurser for trænere og Hf: afholdt 2

Eftersøgning med Marianne Åkjær.

Motivation i B- klassen med MICHAEL DYBBRO.

Så har vi afholdt 2 kurser i klubhuset i gr.tr. udd. og rally overbyg.

Himmerlandsgården i Bededagsferien var en god oplevelse. Vi fik mangen en tak og stor ros for vores hjælp.

Vi har deltaget i Landsmødet i marts måned, og i alle kredsrådsmøderne afholdt i kreds 1.

4. Samtidig er samarbejdet og møderne mellem de 5 lokalforeninger – om lokalkonkurrencerne, kommet godt i gang!
5. Vi har naturligvis også været i gang med vedligeholdelse af klubhuset. Endnu engang mødte mange op for at hjælpe – jeg må sige der altid har været et flot fremmøde til vores arbejds weekender. Vi fik udskiftet et råddent bræt på fronten af huset, opsat gitre for vinduerne, malet indvendigt, gjort rent, flyttet gamle samlemapper, slået græs ved afbindingsstolperne, kørt på lossen, gravet op til varmeslange på vandtilgangen i klubhuset, nedgravet regnvands faskiner og drænrør. Der var stor aktivitet fra morgenstunden – men; så blev det hele også gjort færdigt, inden vi skiltes. Stor tak til alle som hjalp til, og som møder op hver gang der er brug for det – klubben er så afhængig af jeres hjælp, når der skal ske noget – Tak fra bestyrelsen til alle.
6. Vi har investeret penge i 3 nødvendige, men dyre ting. Vi kunne ikke længere låne os frem til en projektor, og har derfor købt en. Min personlige PC var efterhånden fyldt til randen med DcH informationer, programmer og andet som jeg skulle bruge som formand + alt det jeg ellers selv har gang i, på den – så vi indkøbte en formands PC. Det har givet meget friplads på min Pc at få flyttet alt det, som vedkom DcH over, og det er meget lettere at håndterer, når det ”kun” er DcH relaterede ting der er på computeren.

Sidst men ikke mindst, har vi fået et El varme kabel på vand indtaget i klubhuset. Vi kunne ikke være bekendt, at der ikke var vand, så ingen kunne bruge toilet og håndvask, hele vinteren – og der har lige været 2 lange og kolde af slagsen. Nu håber vi det virker – så der også er til kaffen.

Vi har også sparet lidt – vi har fået kommunen til at slå vores græsarealer –gratis – og solgt vores egen græsklippe. Det har fungeret godt.

OG SÅ!
7.

Der har været det færreste antal hundefører på træningspladsen vi har set, i forhold til medlemstallet.

Med et medlemstal på 92 har der været ca.32 hundefører på tr. pladsen den sidste 1½ måned, inden vi sluttede året. Det er det største frafald af hundefører vi nogensinde har haft.

Vi har begået den samme fejl 2 år i træk, med løbende indtag af nye hvalpe/ kursushunde, da det giver meget uro – flytninger – ny træner – det har været tydeligt, at det ikke er godt for et NYT hold – det bliver aldrig et hold.

Samtidig har der været uro på andre hold, hvor der har været sammenlægninger/ flytninger af hundefører, uden forudgående ordentlig information til hundeførerne og de trænere der mistede, eller fik nye på holdet. Det blev kun meddelt via et opslag i udhængsskabet. Det er bare ikke godt nok.

Hundeførerne har givet udtryk for at det ikke er godt med trænerskift når man er ny hf. Hvilket også ses tydeligt på de få resultater og manglende oprykninger der har været i 13. Hf er stoppet i utide.

Det nytter ikke, vi ikke vil lytte til hvad vores hundefører siger, og efterspørger – fungerer det ikke hos os – er der meget, andet end hunden, folk vil bruge deres penge og fritid på.

Bestyrelsen har forgæves forsøgt at få trænerudvalget til at lave en træningsplan for hvalpe/kursushundene som det blev bestemt på trænermødet den 3/6. 13.

Det kunne have rettet op på meget, hvis der igen havde været en FAST linje for træning af nye hold, som vi tidligere har haft – så der var styr på, hvad de skulle igennem over hvor mange lektioner, og hvor langt, de var kommet(hvis man skulle afløse) på holdet. Det ville give et mere flydende forløb.

Når vi ikke passer på vores hvalpe/kursushold, er der ingen nye til oprykning – vores fødekæde går simpelthen i stå – vi har præsteret at miste, MINDST, 2 rigtig gode STORE hold de sidste 1½ år.

Jeg er helt sikker på, at det er det, vi nu ser resultatet af, med det laveste antal TILMELDTE hundefører, nogensinde i DcH Hadsunds historie, som starter op her i januar 2014.

8. Der har været aflysning af alle de sociale arrangementer vi før har haft i DcH Hadsund, undtagen 2, hvoraf det ene skulle have været aflyst da alle ”gamle” trænere og deres hold, valgte at have alm. tr. og ikke deltog i ”Find julemanden” – Tilbage meldingerne til mig, fra NYE hundefører var, at det var rent kaos, og bestemt ikke en dag, hvor hverken de eller deres familier havde følt sig velkommen i klubben.
9. Det eneste arrangement der er gennemført og med succes var spisning om aftenen efter lokalkonkurrencen i november på Bella Italia. Det var en rigtig hyggelig aften.

””””

Jeg kan ikke stå inde for den holdning som blev udtrykt på sidste trænermøde at:

– DET ER OS DER BESTEMMER, SÅ DET MÅ HUNDEFØRERNE FINDE SIG I, OG SÅ BETALE DET DET KOSTER!

Samtidig var der fuldstændig enighed i trænergruppen(på fællesmødet den 16/10. 13) om jeg, blandt meget andet, aldrig lytter til de ønsker og nye ideer, trænerne har, og at Grethe og jeg, bestemmer hvordan, det skal være ude på terrassen – uden om alle. Det er jo ikke holdbart at have sådan en formand.

Og det er årsag til, at jeg stopper som formand – i utide!

10. Der skal da ikke være nogen tvivl om, at jeg fremover vil savne at træne hunde – det har jeg altid godt kunnet lide.

Jeg vil slutte med at ønske DcH Hadsund alt godt fremover,
Tak til min bestyrelse for godt samarbejde og held og lykke til den nye bestyrelse!

Nye indlæg