Hvad er DcH?

Hvad er DcH?

16032008530 16032008536

Foreningen DCH (Danmarks Civile Hundeførerforening) er en sammenslutning af lokalforeninger med hunden som interesseområde.

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder, dels at medvirke til fremme og forbedringer af vilkårene for hunde generelt.

DCH-Hadsund er en lokalforening under DCH.

DCH-Hadsund er en klub beliggende i Hadsund i Nordjylland. Vi består af en gruppe mennesker med en fælles interesse for hunde.

DCH-Hadsund blev startet i 1968 af en gruppe mennesker, der syntes området omkring Hadsund manglede en hundeklub. I starten var klubben beliggende andetsteds, men mangel på gode arealer, gjorde at klubhuset i bogstaveligste forstand blev flyttet til hvor det er i dag.

Vi har mange hundefolk hos os som i sin tid startede på et hvalpehold, med den ide bare at gå der et par måneder. Men måneder blev til år, både pga. at folk synes det er sjovt at træne med hundene, men også fordi disse folk blev bidt af at tage til konkurrencer.

Vi har mange folk ved os der således tager til konkurrencer rundt om i landsdelen og viser flaget udadtil, men selvfølgelig, og mindst lige så vigtigt, har vi også folk, der bare kommer for at være sammen med andre hunde og deres mennesker.