Kredsene

Kredsene

Landsforeningen er opdelt i 6 kredse. Her uddannes lokalforeningens trænere og dommere.

I kredsene afholdes der kredskonkurrencer, hvor hunde fra alle kredsens lokalforeninger kan deltage.

Klik på kortet og se yderligere oplysninger om de enkelte kredse.

Nye indlæg