Familiehold

Familieholdet er for alle hunde. Træningen er en kombination af generel lydighed, miljøtræning og socialisering. Holdet tager ofte ud og træner andre steder end på klubbens arealer.

Der er stor inddragelse af hundeførerne på holdet, så de også er emd til at planlægge træningen.