Kontingent

Kontingent

Kontingent for træning i DcH Hadsund betales ved indmeldelse i klubben og/eller i januar hvert år.

Nye medlemmer tilbydes to gratis træningsgange, hvorefter der skal betales kontingent, hvalpehold undtaget.

Indeholdt i kontingent er følgende:

  • medlemskab af landsforeningen – Danmarks civile Hundeførerforening
  • kredskontingent for Kreds 1 (Nordjylland)
  • 6 medlemsblade fra DcH – afhentes i klubhuset
  • forsikring såfremt hunden forvolder skade under træning

Kontingenter betales via Nem Tilmeld. Hvert hold har sit eget link til Nem Tilmeld.

OBS!!! Ved tilmelding skal der tages stilling til klubbens Privatlivspolitik og gives en Samtykkeerklæring til brug af billeder. Begge felter skal, når Privatlivspolitikken er læst igennem, udfyldes med et OK og husk flueben ved Samtykkeerklæring nederst i tilmeldingsfeltet. Begge dele skal udfyldes i henhold til gældende GDRP lovgivning.

Kontingent hvalpehold – 10 kursus gange

Kontingent Fortsætterhold fra hvalpehold

Årskontingent hold nr. 2 eller hund nr. 2

Årskontingent Fortsætterhold

Årskontingent Agility

Årskontingent Ny C hold

Årskontingent C hold

Årskontingent B/A hold

Årskontingent Familiehold

Årskontingent Hyggehold

Årskontingent sekundær medlem – medlem af anden DcH forening

Årskontingent passiv medlem – ingen holdtræning

Årskontingent trænere/bestyrelse

Ved spørgsmål kontakt Formand Helene K. Wigh – formand@dchhadsund.dk eller tlf. 20661797

Nye indlæg